C3 Publications

Thomson Reuters JCR papers:

Aguilar, E. Barry, A. Brunet M. Ekang, L. Fernandes, A. Massoukina, M. Mbah, J. Mhanda, A. do Nascimento, D. J. Peterson, T. C. Thamba, O. Tomou, M. Zhang, X. 2009. Changes in Temperature and Precipitation Extremes in Western Central Africa, Guinea Conakry and Zimbabwe, 1955-2006, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 114, D02115, DOI:10.1029/2008JD011010.

Ashcroft L., Pezza A.B., Simmonds I. 2009. Cold events over southern Australia: synoptic climatology and hemispheric structure. Journal of Climate 22(24): 6679-6698. DOI: 10.1175/2009JCLI2997.1.

Books and other publications:

Brunet, M. Sigró, J. Aguilar, E. (Eds.) 2009. Observed and modelled regional climate change. Solicited talks given at the 6th International Congress of the AEC. Publicaciones de la AEC, Serie B n° 6, Tarrragona: ISBN: 978-84-691-9794-3.

Esteban, P. Prohom, M. J. Aguilar, E. Mestre, O. 2009. Evolució recent de la temperatura i de la precipitació a Andorra (1934-2008): Resultats anuals i estacionals. Andorra: CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra de l'Institut d'Estudis Andorrans). ISBN: 978-99920-2-054-8.